Bathroom

Chinese Characters:

浴缸、淋浴房、浴巾、抽水马桶、小便器、卫生纸
Pronunciation:

yù gāng 、lín yù fáng 、yù jīn 、chōu shuǐ mǎ tǒng 、xiǎo biàn qì 、wèi shēng zhǐ
Translation:

Bathtub, shower room, bath towel, toilets, urinals, toilet paper

Comments


You can add a comment, if you sign in.